Ściśle poufne. Ministerstwo Spraw Zewnętrznych — Pan Minister Paderewski




Ściśle poufne —
Ministerstwo Spraw Zewnętrznych Pan Minister Paderewski (pieczątka)
Lwów 129 3/2 12 50 — pp—
T-15 307
(pieczątka)
Wczoraj przybyli pułkownik ukraiński Pawlenko1 brat prezydenta Republiki i kapitan w mundurze i orderach austryackich, przyjął pułkownik Smyth, potem przyszedł jenerał Berthelemy. Konferowali półtora godziny. Cel przyjazdu nieokreślony, mówili, że za trzy dni przyjedzie komisya z pełnomocnictwami, po które posłali do Kijowa. Berthelemy2 wydawał się zadowolony, mówił mnie że fakt chęci pertraktowania dowodzi, że się godzą na warunki arbitrażu anglo-fran-cuskiego. Pułkownik Smyth bardzo poufnie powiedział, że nie rozumie po co przybyli, chyba na wywiad. Powiezieli, że są bez pełnomocnictw na które czekają i że żądają linii Sanu, gdyż inaczej ich wojska się zbuntują. Smyth odrzekł, że i polskie wojska się zbuntują gdyby podobna umowa była zawarta. Przyznali, że Borysław daje im miesięcznie sto milionów koron z czego żyją. Sprzedają naftę po 40 koron za kilo. Ukraińcy wyjechali dziś rano. Wczoraj na galowem przedstawieniu w teatrze urządzono ogromną owacyę jenerałowi Rozwadowskiemu. Co do Borysławia uważam, że rząd powinien niewzruszenie stać za, że tereny naftowe powinny należeć do zarządu skarbu, ewentualnie zarządu wojskowego. Berthelemy bodaj chciałby wziąć zarząd w ręce koalicyi by czerpać dochody a conto rozrachunku z Niemcami, są też zakusy żydów wzięcia nafty w swoje ręce pod osłoną kompanii, która eksploatacje by od Anglików i Francuzów przejęła. Panowie Makintosz i gwierczewski nad tem w misyi pracują. — Uważam że zawieranie jakiejbądź umowy czy układu z dyrektoryatem Ukrainy, byłoby zgubnem, gdyż po ogłoszeniu przyłączenia Galicyi do Ukrainy tem samem uznałoby się Galicyę jako od Polski odłączoną. Dla tej też przyczyny uważam, że rozejm nie może przez nas być zawartym a tylko chyba przez aliantów narzuconym i na ich żądanie przez nasze dowództwo podpisany. Władze cywilne względnie dyplomatyczne mogą tylko przyjąć do wiadomości fakt dokonania z zastrzeżeniem, że linia demarkacyjną o przyszłej granicy przesądzać nie może


Wańkowicz.

---------------------------------------------------------------------------------

Т-15 317/Т
Odpis
Ściśle poufne.
Ministerstwo Spraw Zewnętrznych — Pan Minister Paderewski
Wczoraj Barthelemy przedłożyłem niemożebność zawierania rozejmu w Galicji z pełnomocnikami dyrektorjatu Kijowskiego co byłoby zupełnem uznaniem faktu włączenia Galicji do Ukrainy.1 Jenerał był tem zajawieniem mocno stropiony, że te pełnomocnictwa potrzebne dla pertraktacji na uczontku(!) Kowelskim. Takie postanowienia postawienie kwestji wspólności obu frontów dotąd nie było stawiane. Uważam to za bardzo zręczny manewr Ukraińców wciągających nas w pułapkę i powołania się na kongresie na fakt przyznania Galicji za Ukrainę. Berthelemy chciał wykręcić następnie tłómaczeniem, że układ nastąpi tylko przez komendę wojskową, a więc niczego nie przesądzać i powoływał się na rozejm przez Focha2 zawarty. Fochę jednak występował z upoważnienia rządu koalicji, co w umowie wyraźnie zazna-czonem zostało. Berthelemy widocznie chce za wszelką cenę osiągnąć zawieszenie broni. Łudzono nas, że nie będzie ono w swej formie przesądzało o losach Galicji. Jest widocznem, że żywi zamiary pozyskania Ukrainy dla walki z bolszewikami i ma illuzje co do siły ruchu ukraińskiego i mocnej organizacji ich wojska. Powiedział, że obie strony oskarżają się wzajem, więc musi wierzyć jednym i drugim. Przedstawiałem różnicę, jaka pomiędzy rzetelnością obu stron zachodzi. Dowodzili, że Borysław pracuje całą siłą, tymczasem wczoraj przybyło parę inżynierów, którzy stwierdzili, że życie fabryczne zamarło zupełnie — Ukraińcy wysprzedają resztki zapasów. Robotnicy rozbiegli się, żydzi Borysław opuścili. Położenie Ukraińców pogarsza się. Pod pozorem ustępstw dla koalicji chcą wytargować od nas pewne ilości nafty, nie będąc w możności sami przemysłu uruchomić.
Położenie dyrektorjatu jest krytyczne, co należy nam wyzyskać.Zawarcie teraz umowy tylko Ukraińcom wyszłoby na dobre. Wygotowaliśmy i przełożyliśmy Barthelemy projekt oddawania pewnej ilości nafty wzamian za produkty nam potrzebne na wypadek przejścia Zagłębia w nasze ręce przy polskiej administracji i ochronie, przyczem nadzór za wykonaniem repartycji byłby powierzony komisji z przedstawicieli aliantów. Na oddanie Zagłębia w ręce aliantów stanowczo się nie godzimy, uważając, że tylko rząd polski ma prawo niem się rozporządzać. Odbyłem konferencje z nafciarzami i poleciłem im samodzielnie nie pertraktować, by nie uledz intrygom różnych aferzystów, co oni za słuszne uznali. Ponieważ dziś lub jutro ukraińska komisja przyjedzie usilnie proszę pana ministra o nadesłanie mnie kategorycznie wskazówek jak mam postępować w sprawie rozejmu zgodnie z generałem Rozwadowskim, który oficjalnie będzie rokowania prowadził.

Wańkowicz


Создан 20 мар 2010



  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником