ludnosc - Zachodniej Ukrainy wg. roznych spisow w okresie 1900-45



800 x 864
ludnosc - Zachodniej Ukrainy wg. roznych spisow w okresie 1900-45


1000 x 912
ludnosc - Zachodniej Ukrainy wg. roznych spisow w okresie 1900-45


900 x 1005
ludnosc - Zachodniej Ukrainy wg. roznych spisow w okresie 1900-45


1000 x 925
ludnosc - Zachodniej Ukrainy wg. roznych spisow w okresie 1900-45


650 x 919
ludnosc - Zachodniej Ukrainy wg. roznych spisow w okresie 1900-45


811 x 575
ludnosc - Zachodniej Ukrainy wg. roznych spisow w okresie 1900-45


812 x 416
ludnosc - Zachodniej Ukrainy wg. roznych spisow w okresie 1900-45


836 x 600
ludnosc - Zachodniej Ukrainy wg. roznych spisow w okresie 1900-45


1000 x 596
ludnosc - Zachodniej Ukrainy wg. roznych spisow w okresie 1900-45